הספר: ספר כנסת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל
כנסת ישראל
האמונה - שירת החיים של היהודי - מהאדמור מסלונים
פרק א' - עוון שנאת חינם - סיבה לחורבן בית המקדש
א - עלבון שהמיט שואה וחורבן המקדש
ב - השתדלות היצר לעכב גאולתן של ישראל
ג - ומה יצדק אנוש במעשיו הטובים כל עוד טמאתו בו - שנאת חינם
פרק ב' - אהבת ישראל מורה על אהבת ה'
א - אהבת הבריות כדרך לאהבת ה'
ב - מי שהאב חביב עליו - גם בניו חביבים עליו (בעש''ט)
ג - השונא לישראל, כשונא את הקדוש-ברוך-הוא
פרק ג' - סיבות המחייבות אהבת ישראל
א - היות שנשמותינו ממחצב אחד, ראוי לכל אחד להרגיש כאב או שמחת חבירו
ב - יסוד כל המצוות - אהבת הזולת
ג - ואהבת לרעך כמוך
ד - כל נשמות ישראל חלק אלוקָ ממעל
ה - שלא יכשל בעוון ''לא תשנא את אחיך בלבבך''
ו - עוד סיבה המחייבת אהבה - האסונות הנובעים מעוון השנאה
ז - מצות אהבת ישראל ביד כל אחד ואחד לקיימה בכל אופן
ח - חביבותן של ישראל בעיני ה' - כסיבה לאהבת ישראל
פסוקים בתורה המבארים חביבותם וחשיבותם של ישראל
ט - מאמרי חכמינו זכרונם לברכה המבארים חביבותן של ישראל
י - חביבותן וחשיבותן של ישראל בלשונות של התפילות
פרק ד' - אין מלך בלא איחוד העם
א - אחדות העם הוא קיום המלכות
ב - לעשות המצוות ולהתפלל מתוך אחדות עם כל אחד ואחד מישראל
ג - על ידי מצות ואהבת לרעך כמוך - תפילתו עולה ועושה פרי למעלה
דילוג לתוכן