הספר: ספר הישר

ספר הישר
הקדמה.
השער הראשון - סוד בריאת העולם.
השער השני - מפורש בו עמודי העבודה וסיבותיה.
השער השלישי - באמונה ובענינים בסודות הבורא יתברך.
השער הרביעי - העבודה על דרך קצרה.
השער החמישי - בעמודי העבודה. והם חמישה, ואלו הם, השכל, והאהבה, והיראה, והחכמה, והאמונה.
השער השישי - בפירוש הדברים המסייעים על עבודת האל, יתעלה, והמעכבים אותה.
השער השביעי - בעניני התשובה וכל הדברים התלויים בה והנלוים אליה מסדר התפילה ועניני הפרישות.
השער השמיני - מעניני דעת הבורא יתברך.
השער התשיעי - בסימני רצון הבורא ובאשר יוכל אדם להכיר אם מצא חן בעיני אלהיו ואם קבל מעשיו.
השער העשירי - בעניני התשובה.
השער האחד עשר - במעלות הצדיקים.
השער השנים עשר - בסודות העולם הבא.
השער השלושה עשר - בכל עניני העבודה.
השער הארבעה עשר - בחשבון האדם עם נפשו.
השער החמישה עשר - בפירוש העת הראויה לעבודת האל יתברך.
השער השישה עשר - אזכור בו קצת חמודות העולם הבא, וכנגדם אזכיר פגעי העולם הזה ומכשלותיו ורעותיו.
השער השבעה עשר - בזכרון האדם יום המות.
השער השמונה עשר - בהפרש אשר בין צדיק ורשע.
דילוג לתוכן