דף הבית ספרי קודש אונליין ספר הזוהר במדבר עם תרגום בעברית פשוטה
דף קי''ז ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קי''ז ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קי''ח ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קי''ח ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קי''ט ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קי''ט ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף ק''כ ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף ק''כ ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''א ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
פרשת נשא - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''א ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ב ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ד ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ה ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ו ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ו ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ז ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ז ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ח ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ח ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ט ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קכ''ט ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף ק''ל ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף ק''ל ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קל''א ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דף קל''א ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר במדבר
דילוג לתוכן