הספר: ספר בים דרך - שמות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות
ב. מה שיש לעיין בנימוקי סירובו
ג. על עוון הגאווה נתפס גם הגדול שבגדולים ולו אפילו על התבטאות הפה
ד. והאיש משה ענו מאד
ה. חשש הגאווה מהישיגי עמלו של אדם מצויים יותר מהישגים שהשיג באופן טבעי
ו. ביאור לפי הנ''ל משאו ומתנו של משה עם הקב''ה והיאך כולו מבוסס על חרדתו פן תיפגם אצלו מידת הענווה ואפילו במשהו
ז. מה בין משה לירמיהו
ח. ענווה אמיתית ולא ענווה מדומה
פרשת וארא א' - מאמר כז - התרשלות בנסיון קל מחייבת נסיון קשה
א. ביאור הגישה בדרך הערמה על פרעה: ''נלכה נא דרך שלשת ימים''
ב. ברור מהפסוקים ומביאור רש''י, ואוה''ח, שכמו כן הלך בהבנה זו, שהגישה היתה בדרך הערמה לצאת לג' ימים בלבד
ג. בחמש מכות ראשונות נאמר שפרעה הכביד את לבו ובאחרונות ה' הוא שהכביד את לב פרעה
ד. מתחילה מנסה הקב''ה את האדם בנסיון קל וכשלא עומד בו מנסהו בנסיון קשה ממנו
ה. דוגמא למחדל בנסיון קל הגורר נסיון קשה
ו. דוגמא נוספת:
ז. עוד דוגמא:
ח. דוגמא נוספת למחדל בנסיון קל הגורר נסיון קשה בחלק ה''סור מרע''
ט. קודם ניסהו הקב''ה לפרעה בנסיון קל - לשלחם לג' ימים בלבד - ומשלא עמד בזה והכביד לבו - הוקשה עליו הנסיון והכביד ה' את לבו בעל כרחו
י. שכר עבירה - עבירה, תוצאת העבירה סכנה להכשל בעבירה חמורה ממנה
יא. אין להסיח את הדעת מהתמודדות תמידית אף על נסיונות קלים
יב. מזלזול בנט''י הגיע לעבור על כל התורה כולה
יג. אין אדם חוטא אלא אם כן ''נכנסה'' בו רוח שטות - מהיכן נכנסה אותה רוח שטות? מעבירה קודמת!
יד. עצה להנצל מיצר הרע והוא שתתברר הידיעה שעסקנו עם הבא להורגנו
טו. עצה נפלאה כשנמצא האדם בספק וקשה עליו ההחלטה בדבר אם הוא מצוה או לא
טז. מדוע גווני הנסיונות אצל בני אדם אינם שווים, יש שמתנסים בנסיונות קשים ומסובכים, ויש שלא יצטרכו אלא לנסיונות קלים יותר
יז. ''אם תעזבני יום יומיים אעזבך'' - המתרשל מעסק התורה יום אחד הפסדו לנצח אם לא שיעמול להחזיר את אשר איבד
יח. הפסד בכמות למתרשל מלימוד התורה יום אחד
דילוג לתוכן