הספר: ספר בים דרך - בראשית

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית
בים דרך - בראשית
פרשת בראשית א' - מאמר א - השכל והרגש
א. מחטא אדם הראשון ניתן ללמוד דרכים בהתמודדות עם היצר
ב. התמיהה בחטאה של חוה
ג. סכנת הפלפול בציווי ה'
ד. הצלחת הנחש - בפיתויו לגרור את חוה לפלפול בציווי ה'
ה. סכנת היגררות לויכוח ולפלפול עם הרע - להביא לאימות השקר ולהיות אדוק בו
ו. רק אור התורה מגן ומציל לבל יגרר אדם למשא ומתן הַמְסַכֵּן את האמת
ז. הבורא ברא בטבע האדם ששכלו יהא חזק מרגשותיו
ח. כשנחלש השכל גובר הרגש
ט. כוחו הכביר של השכל על הרגש מתבטא במידת ''הבושה''
י. החוטא מתוך ''פלפול'' קשה מהחוטא במזיד ומידיעה
יא. פלפול שגרם כמעט לאיבוד עולם הבא
יב. פלפולו של שאול איבד לו את המלוכה
יג. סוד נצחונו של יוסף הצדיק את יצרו - בריחה מהפלפול
יד. סכנת הפלפול חמורה בתוצאותיה פי כמה כאשר היא ביסודות האמונה
טו. האמונה מחזקת את השכל לגבור על הרגש, וככל שהאמונה ברורה יותר כן השכל חזק יותר
טז. השלכות חטא אדם וחוה לדורות הבאים אחריהם - תערובת טוב ורע
יז. התערובת הינה מורכבת מב' מרכיבים בלבד - טוב ורע מבלי עוד מרכיב שלישי נטראלי
יח. כיצד יבחין האדם: מהו טוב באמת ומהו רע
יט. תערובת טוב ורע הינה בכל פרטי חיי היום יום
כ. עצה טובה להתייעץ עם אחר שהוא מחוץ לנסיון שלך
כא. החטא גרם שנצטרך לחזק את השכל שנפגם באופנים מעשיים
כב. מהי תקנתו של החוטא לצאת מטמטום העבירה
כג. סיכום
פרשת בראשית ב' - מאמר ב - ערך החיים
דילוג לתוכן