Creative Commons-CC-2.5 - תנאי רשיון

ניתן לך החופש לשתף ,להעתיק, להפיץ ולהעביר את היצירה להכין רמיקס ולעבד את היצירה בכפוף לתנאים הבאים:

ייחוס. עליך לייחס את היצירה (לתת קרדיט) באופן המצויין על-ידי היוצר או מעניק הרישיון (אך לא בשום אופן המרמז על כך שהם תומכים בך או בשימוש שלך ביצירה).

שימוש לא מסחרי. אינך רשאי/ת להשתמש ביצירה זו לצרכים מסחריים.

שיתוף זהה. אם תחליט/י לשנות, לעבד או ליצור יצירה נגזרת בהסתמך על יצירה זו, תוכל/י להפיץ את יצירתך החדשה רק תחת אותו הרישיון או רישיון דומה לרישיון זה.

בכל שימוש חוזר או הפצה של היצירה עליך להבהיר לאחרים את תנאי הרישיון ביצירה זו.

ניתן לוותר על כל אחד מתנאים אלו בכפוף לקבלת רשות מבעלי זכויות היוצרים.

רישיון זה אינו פוגע או מגביל את זכויותיו של היוצר

דילוג לתוכן