חיזוקים לנשמה

חסידות ואמונה

סיפורי צדיקים

1877707:09

סיפורי צדיקים: רבי איסר זלמן מלצר – הרב הרצל חודר HD

הרב הרצל חודר בפינה מיוחדת נותן לנו הצצה נדירה לעולמם של גדולי ישראל מהדורות הקודמים, בקטע זה יספר הרב על רבי איסר זלמן מלצר...

הדף היומי

הדף היומי מסכת חולין דף קלד17:27

הדף היומי מסכת חולין דף קלד

דף היומי – שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת חולין מבית "דרשו" עם הרב אליהו אורנשטיין שליט"א, הדף יומי קצר...
שינוי גודל גופנים